AAB og NRK Sørlandet skaper unødvendig usikkerhet rundt MF Øisang

Jeg synes Aust Agder Blad med dagens forsideoppslag skaper en helt unødvendig usikkerhet rundt fremtidig drift av MF Øisang uttaler tidligere varaordfører i Risør, Jan Einar Henriksen. Når NRK Sørlandet henger seg på forsterkes usikkerheten omkring MF Øisangs fremtid og det er etter min mening svært uheldig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Jeg håper MF Øisang viderefører Søndeled og Risørs lange tradisjoner med fjordbåter sier Jan Einar Henriksen

Jeg håper MF Øisang viderefører Søndeled og Risørs lange tradisjoner med fjordbåter sier Jan Einar Henriksen

Foreligger det et forslag om å pensjonere MF Øisang fra daglig trafikk slik AAB skriver på første side eller ønsker næringssjefen å få politiske signaler om ulike senarier slik AAB skriver på side 7? Ja det er det lett å bli i tvil om når en leser forsideoppslaget i AAB eller hører på lokalen i NRK Sørlandet.

Leser en næringssjefens drøftingsfremlegg ti Nærings- og kulturkomiten kan en jo undres på hvorfor det ikke står noe om eierne av MF Øisangs syn på de ulike alternativer, og hvilke muligheter de kan tilby dersom offentlige tilskudd til eierselskapet for MF Øisang årlig økes med 1,5 mill??

Merkevare
For Risør Venstre har det vært viktig å sikre den daglige drift av MF Øisang og vi har aktivt bidradd for å heve det kommunale tilskuddet for også å sikre en fremtidsrettet og god drift for et av Risør kommunes aller viktigste maritime merkevarer. Med rundt 15000 passasjerer hvert år er det ikke få bilder som er tatt av MF Øisang og det er nok mange – særlig turister – som synes en tur med MF Øisang er eksotisk og kanskje også er en av grunnene til at de la turen om Øysang og Risør.

Maritim historie
MF Øisang er unektelig knyttet til vårt distrikts stolte maritime historie, og er på en svært positiv og synlig måte med på å trekke linjene mellom Søndeled og Risørs lange tradisjoner med fjordbåter, trebåter, trebåtbyggerier og båtbyggertradisjoner.

Gamle damer skal pleies godt om de skal beholde sin ynde, og den beste pleie for den stolte damen, MF Øisang er å la henne fortsette sine daglige turer mellom Øisang og Risør i mange år fremover. Å pensjonere henne er etter min mening bare første skritt på aktiv “forfall” og det er jeg helt imot. Er målet å gjenetablere bade- og taxibåttilbud i Risør får en se på andre løsninger avslutter Jan Einar Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**