Skivebom av Borgen

Fremtidige prosjekter i regi av Groruddalssatsingen bør tidlig avklare hvordan prosjektene kan videreføres også etter at prosjektmidlene er brukt opp, skriver Lars Olav Fosse leder i Grorud Venstre i Akers Avis Groruddalen 14. mars 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Lars Olav Fosse

Lars Olav Fosse

Ben Borgen fra Rødt Grorud beskylder Venstre for løftebrudd i Akers Avis onsdag 7. mars. Bakgrunnen er nedleggelsen av rute 59-bussen mellom Tveita og Tonsenhagen.

Venstre har vært hovedarkitekten bak den opprustingen av kollektivetilbudet i Oslo som har skjedd de siste ti årene, så også i 2012. Prisen på månedskort vil fremdeles ligger 100,- lavere enn det en periodebillett kostet i 2007. På Vestli-banen er det nå 8 avganger i timen i rushtiden med nye T-banevogner, 31-bussen kjører hele døgnet for å nevne noen av forbedringene.

Satsingen på kollektivt har ført til at biltrafikken i 2011 bare lå 5 % høyere enn i 2000, til tross for en befolkningsvekst på 20 % i perioden. Politikere bør gi generelle føringer og ikke minst midler for å sikre et godt kollektivtilbud, men overlate til Ruter å vurdere enkeltruter.

Men jeg skal gi Borgen ett poeng. Når det i regi av Groruddalssatsingen opprettes nye tilbud gjennom prosjekter, må det også være en tanke om hvordan dette skal videreføres. Nye tilbud skaper en forventning om at ting videreføres. Vi så dette også da prosjektmidlene knyttet til Fyrhuset opphørte. Fremtidige prosjekter i regi av Groruddalssatsingen bør derfor tidlig avklare hvordan prosjektene kan videreføres også etter at prosjektmidlene er brukt opp.

Det er ingen grunn til å melde seg ut av Venstre. Faktisk opplever Oslo Venstre en rekordrask vekst i antall medlemmer. Kanskje det er fordi vi i forrige periode var det partiet som fikk mest gjennomslag for våre saker i følge Aftenposten?

Lars Olav Fosse
Leder, Grorud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**