Tilpasset undervisning i Solaskolen?

Venstre vil i formannskapet idag ta initiativ til et samarbeid som lar ungdomsskolelever få mulighet til å ta fag i videregående utdanningsinstitusjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Kunnskapsløfet som ble introdusert i 2006 åpnet opp for at faglig sterke elever i grunnskolen skulle kunne studere språk og realfag ved videregående skoler. Utdanningsdirektoratet har nå foreslått å utvide ordningen til å gjelde alle fellesfagene i videregående opplæring, samt flere programfag som f.eks praktisk estetiske fag.

Det foregår et systematisk arbeid for å heve nivået til de elevene med lavest kompetanseoppnåelse i fag, men det er også viktig å styrke de med best mestringsevne. Alle elever har krav om tilpasset opplæring og et samarbeid mellom ungdomsskolene og den videregående skolen, vil være en god måte å tilrettelegge for elevene med best mestringsevne.

Venstreskolen 1 Orkanger

Foto: LK

Tallene fra i fjor viser at i underkant av 1000 elever fikk dette tilbudet i hele Norge. 70 prosent av disse har tilhold i Oslo og Akershus, mens 11 elever fra Rogaland er med i ordningen. Venstre tar derfor opp saken i formannskapet idag for at også vår kommune skal kunne tilby tilpasset undervisning for sine elever på dette nivået.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**