Venstre fikk flertall for å gi tillatelse til redusert veranda på Grudalen

Rådmannen foreslo at klagen fra søker ble avvist, men Stian Lund (V) fikk med seg flertallet i Miljø- og teknisk komite da han foreslo at størrelsen på den omsøkte veranda ble vesentlig redusert til 25 m2. Med 4 mot 1 stemme ble Stian Lunds forslag vedtatt idet kun Erling Stiansen (AP) stemte for rådmannens forslag om å avvise klagen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Jeg fulgte fylkesmyndighetenes anbefalinger om å redusere verandaens størrelse og er fornøyd med at søker får bygge en veranda på 25 m2 på Grudalen uttaler Stian Lund (V), som også fungerte som komitéleder.

Jeg fulgte fylkesmyndighetenes anbefalinger om å redusere verandaens størrelse og er fornøyd med at søker får bygge en veranda på 25 m2 på Grudalen uttaler Stian Lund (V), som også fungerte som komitéleder.
Foto: Runar Nes

Saken var først til administrativ behandling og ble der avslått. Etter klagen fra søker var saken også politisk behandling i januar, men ble da utsatt etter forslag fra Stian Lund som mente det var korrekt å fremlegge saken for fylkesmyndighetene før politisk klagebehandling startet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**