Besinn dere og ta ansvar!

Denne oppfordringen kommer fra Inge Pettersen i denne ukes Svelviksposten, etter en føljetong av leserinnlegg mellom representanter fra H, Ap og FrP der beskyldningene har haglet mellom partiene. Hvem har ansvaret for Svelviks elendige økonomi? Hvem er skyld i eiendomsskatten? Svelvik Venstre prøver med dette innlegget å bøte på de øvrige partienes kollektive hukommelsestap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Inge Pettersen

Inge Pettersen

Innlegget stod på trykk i Svelviksposten torsdag 15.03.12, og gjengis i sin helhet under. Svelviksposten har dessverre ikke publisert det i sin nettutgave…

De siste ukers føljetong av leserinnlegg rundt eldreomsorgen i Svelvik har vært fornøyelig. Et innlegg fra Høyres Mads Hilden rundt håndtering av fremtidens eldrebølge førte til et kritisk svar fra Arbeiderpartiets Martin Kjølås, som ble fulgt opp i forrige ukes avis av Øystein Lauritzen og Cato B. Tansøy fra FrP. Om mulig i en enda mer kritisk og anklagende tone. Her hagler beskyldningene mellom partiene rundt både dårlig helse- og velferdspolitikk, ansvaret for det økonomiske uføret Svelvik har havnet i og innføringen av eiendomsskatt. Det er tydelig at hukommelsestapet har smittet mellom partiene, så her kommer en liten realitetsorientering:

Faktum er at Svelvik over mange år har hatt en svært anstrengt økonomi. Vi står nå på ROBEK-lista, men det er ikke første gang. Vi har vært der en gang før. Og med en gang det forrige kommunestyret fikk tilbake selvråderetten over pengene var kjøpefesten i gang.

Det er faktisk ikke bare Høyre og FrP, flertallet i forrige periode, som har ansvaret for dette. De store utbyggingene i perioden 2007-2011 var noe alle de politiske partiene stemte for. Eneste unntak er Venstre, som den gang ikke eksisterte i Svelvik. I etterpåklokskapens lys bør alle klare å se at man kunne fått akseptable løsninger rundt både Berger skole og barnehagen på Tangen for langt mindre penger. I stedet valgte et samlet kommunestyre å totalrenovere og bygge nytt i stor skala. Dette gjorde man uten å ta hensyn til Svelviks demografiske utvikling, og mange titalls millioner med lånte penger ble brukt. Alt dette ble gjort i beste mening, det er jeg overbevist om. Men veien til helvete er brolagt med gode intensjoner.

Eiendomsskatten kom som en følge av den ytterligere skakkjørte økonomien, der man som løsning fra administrasjonen ønsket å legge ned Berger og Tangen skole. Dette var ikke politisk spiselig, og det ble i stedet tverrpolitisk enighet om å innføre eiendomsskatt. Dette var og er helt nødvendig for å få Svelvik kommune til å gå rundt uten å måtte gjennomføre massive kutt i tjenestetilbudet. Som representantene fra FrP skriver er det helt riktig at man kan fjerne eiendomsskatten med et pennestrøk, noe vi i Venstre mer enn gjerne er med på så snart det er økonomisk forsvarlig. Det som er foruroligende er at FrP signaliserer sin fulle støtte til å gjøre dette nå. Her har man åpenbart ikke fulgt med i matematikkundervisningen. FrP må gjerne fortelle hvordan de skulle fått budsjettet i balanse uten eiendomsskatten. Såfremt de da ikke vil gi innbyggerne langt dårligere tjenester, og kanskje legge ned en skole eller to? Og nei, dere klarer ikke å «privatisere» frem så mye penger ved å konkurranseutsette kommunale tjenester. Det er kanskje årsaken til at FrP ikke fremmet noe forslag om å fjerne eiendomsskatten da budsjettet for 2012 ble behandlet i kommunestyret.

Dette er kanskje smertelig å høre, både for H, Ap, FrP og de andre partiene som utgjorde det forrige kommunestyret. Men dere er alle skyld i både kommunens økonomiske situasjon og i eiendomsskatten! Ikke nødvendigvis som enkeltpersoner, mange av dere er nye i politikken. Men som representanter for de partiene som lot kommunens kredittkort gå varmt i perioden 2007-2011 er ansvaret deres. Min klare oppfordring er følgende: Besinn dere, og bli med på å ta ansvar for å få Svelvik ut av den økonomiske hengemyra. Skal dere makte det er første bud å erkjenne de faktiske forhold, og slutte å skylde på hverandre for noe dere alle var delaktige i. Jeg håper den videre debatten blir mer konstruktiv og ansvarlig, nå som alle har fått hukommelsen tilbake.

Inge Pettersen,
Leder – Svelvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**