Hvordan vil Venstre finansiere sin politikk – Er det på tide å gjøre noe nytt med handlingsregelen?

Tirsdag 17. april kl 18 på Venstres Hus

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Hvordan vil Venstre finansiere sin politikk – Er det på tide å gjøre noe nytt med handlingsregelen ?

Geir Olsen er finanspolitisk rådgiver for stortingsgruppa. Han vil innlede om Venstres økonomi- og finanspolitikk og forklare hvordan Venstre vil finansiere sin politikk.

I fremtiden bør finansieringen av bl.a ny infrastruktur flerdobles . Samtidig er det gode grunner til å forvente lavere realavkastning for oljefondets plasseringer enn 4 %.

Lars Peder Nordbakken – bl.a tidligere leder for Venstres verdiskapingsutvalg og leder av Venstres finanskriseutvalg 2008/-09 – og Nils Terje Furunes – tidligere sjefsøkonom i DnB – vil innlede om sitt syn på hva slags oljepengebruk staten bør praktisere.

Er det mulig å kombinere både gjennomføring av programmmet og en forsvarlig bruk av oljepenger?

Møt opp og hør på interessante innlegg før deltagerne slippper løs med spørsmål til innlederne og egne innlegg.

* Dato: Tirsdag 17. juni
* Tid: Kl 18 – 20.30
* Sted: Venstres hus (Oslo Venstre)

Seminaret er åpent for medlemmer både fra Oslo og Akershus. Gi oss gjerne en tilbakemelding på om du kommer til [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**