Per Manvik (Frp.) stryker i oppførsel. Hele kommunestyret blir satt på skolebenken

Ordfører sender kommunestyret på kurs for å lære seg rollen som folkevalgt. Bakgrunnen er Manviks oppførsel på kommunes talerstol der han anklager saksbehandlere for udugelighet og korrupsjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**Melding fra ordfører til medlemmene i kommunestyret:

Etter uttalelser i gårsdagens kommunestyremøte som gikk på påstander og krenkelse av andres meninger og ikke minst som var rettet mot administrasjonen i Larvik kommune, vil jeg minne om at vi faktisk har retningslinjer for «sømmelig» adferd og at kommunestyret har et arbeidsgiver ansvar. Vi har tidligere tatt opp det med kleskode og tiltaleform. Jeg har forstått det slik at vi skal bestrebe oss på å ha en tiltaleform som viser respekt for hverandre. En god saklig argumentasjon er nok en bedre tilnærming for å forsøke å overbevise sine politiske motstandere.
Viser til par 19 i vårt reglement for gjennomførelse av møter i folkevalgte organer og kan kort sitere : Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, skal møtelederen advare, om nødvendig to ganger. Retter vedkomne seg ikke etter reglementet, kan møtelederen ta fra vedkomne ordet eller ved avstemning, la forsamlingen stenge vedkomne ute fra resten av møtet.
Jeg vil også henvise til Hovedavtalen der det er avtalefestet at det skal være en felles opplæringsrunde på Hovedavtalen i begynnelsen av en valgperiode. Altså opplæring for folkevalgte og forståelse i hht arbeidsgiverrollen en folkevalgt har. Denne opplæringen i regi av KS, vil jeg så snart det lar seg gjøre, sette på dagsorden.

Stopp forbudt!
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**