Vil ha reduserte gebyrer for miljøhus

Venstres Karl M. Buchholdt vil i et spørsmål i kommunestyret 21. mars etterlyse hvordan Levanger kommune skal innføre reduserte gebyrer for bygging av passivhus. Det var i kommunestyret i oktober i 2011 at det enstemmig ble vedtatt å be formannskapet utrede lavere byggesaksgebyrer for denne typen miljøhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

En stor del av energibruken går til oppvarming av hus og Venstre mener at skal bidra til å redusere denne andelen. — Vi kan derfor bruke lavere byggesaksgebyrer for å stimulere til miljøtiltak, sier Buchholdt, som viser til at passivhus er hus som er bygd for vesentlig lavere energiforbruk enn vanlige hus.

-Bygging av passivhus er en god måte å få ned energibruken på, sier Buchholdt. Han synes behandlingen av denne saken har tatt svært lang tid. — Nå har det gått seks måneder siden forslaget ble vedtatt utredet. Jeg håper at dette ikke er et uttrykk for ordførerens manglende vilje til å følge opp kommunestyrets vedtak, avslutter Karl M. Buchholdt.

Les spørsmålet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**