Vil stoppe sanduttaket på Verket

Flertallet i Planutvalget i Hurum har gått inn for gi Svelviksand AS dispensasjon for å bytte ut utstyr til flere titalls millioner kroner. Geir Stave (V) reagerer på at det er gitt dispensasjon før reguleringsplanen er ferdig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Verksryggen, sandtaket på Verket

Foto: Tove Kristiansen

Det var fire dager før julaften i fjor at saken var oppe til behandling i Planutvalget. Den gang innstilte rådmannen på at det ikke skulle gis dispensasjon for å skifte ut utstyr i sandtaket på Verket. Ifølge rådmann Gudmund Notøy ville dette være i direkte strid med kommuneplanens krav om regulering, før man kan tillate bygging i sandtakområdet.

Flere naboer og Svelvik kommune har klaget på vedtaket, og saken var derfor oppe til ny behandling sist uke. Men på tross av protestene, er det fortsatt flertall for å la Svelviksand investere millionbeløp for midlertidig å skifte ut med nye matekasser, innbygget knuseverk og lagersiloer.

— Det pekes på at det ikke har kommet inn nye momenter i saken, men dette er jeg ikke enig i, sier Stave og peker på flere forhold.

 Geir Stave reagerer på at det er gitt dispensasjon til Svelviksand.

Geir Stave reagerer på at det er gitt dispensasjon til Svelviksand.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Svelvik er skeptisk
Han mener det er lagt altfor lite vekt på at Svelvik kommune har klaget på vedtaket. I klagen fra nabokommunen, går det fram at de mener søknaden er for uklar i forhold til at det nye anlegget ikke er ferdig prosjektert med tanke på høyder og endelig plassering. Kommunen peker også på at det er usikkerhetsmomenter i forhold til anleggets visuelle virkning for nærområdene, støy og støvutslipp.

— Viktigst er det kanskje at Svelvik mener at det bør vedtas en reguleringsplan før man går til det skritt å investere for flere millioner kroner, sier Stave.

Les mer i Røyken og Hurums avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**