Demokrati – Et liberalt Askøy

Askøy Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre.
Politikk må være lett tilgjengelig og åpent for innsyn i hva som skjer. Dokumenter og informasjon må gjøres lett tilgjengelig på Internett og i papirform. Møter i folkevalgte organer skal være åpne, med mindre følsomme personopplysninger blir behandlet.
De folkevalgte styrer på vegne av borgerne og skal opptre som deres ombud. Et godt og åpent forhold mellom velgerne og de folkevalgte er en forutsetning for at demokratiet opprettholdes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Kandidater til valg 2011, Venstre logo

Foto: Steinar Haugsvær

Askøy Venstre vil:

– arbeide for et levende demokrati med mer åpenhet i beslutningsprosessene

– arbeide for bedre tilgjengelighet til kommunale tjenester via kundetorg og internett

– åpne for at flest mulig kan ta del i politisk arbeid ved frikjøpsordninger og tilsynsordninger for mindre barn

– gå imot prinsippet om gjennomgående representasjon ved at også andre enn valgte kommunestyrerepresentanter kan delta i politisk arbeid og ha verv i komiteer, utvalg og nemnder på vegne av sitt parti

– øke antall politiske utvalg fra 2 til 3 slik at flere er involvert i det politiske arbeidet

– arbeide mot sentrale myndigheter for lovfesting av kommunalt selvstyre

– gå inn for at enkeltkommunene selv kan velge dato ved valg av kommunestyre

– arbeide for at sentrale stillinger i kommunen blir lyst ut på åremål

– være restriktive i forhold til endringer av reguleringsplaner etter oppstart av byggearbeidene

– jobbe for at møter i kommunestyret blir "streamet" på nett, så langt det ikke blir be- handlet sensitiv personlig informasjon

Det er viktig for Askøy Vestre å skape politisk åpenhet og inkludering. Det er i Askøy Venstres tro at folkevalgte skal være tilgjengelige for kommunens innbyggere og at innbyggerne selv skal få muligheten til å ta del i de politiske beslutningene som blir tatt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**