Åpent medlemsmøte 20.03

Det ble diskutert rundt hovedsakene til det neste kommunestyremøtet, hovedsakelig saken om Nordmela Barnehage. Det var et åpent møte, og det kom deltakere fra lokalmiljøet på Nordmela, samt Andøy Venstres styre og folkevalgte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Nordmela Barnehage
Det er åpenbart for partiet at det må være et barnehagetilbud på Nordmela. Å etablere en familiebarnehage vil være en halvveis løsning. I første omgang må denne drives med dispensasjon fra reglene i forhold til antall barn under 3 år. Dersom det kommer nye familier flyttende til Nordmela for å jobbe lokalt vil det ikke være barnehageplass lokalt med en slik løsning. En bygd som bidrar såpass i kommunen bør vi støtte opp om. Det ble spekulert i om en barnehage på Nordmela kan organiseres som en filial av en annen kommunal barnehage, for slik å redusere driftsutgiftene. En annen mulighet kan være en begrenset ombygging for å få ned strømutgifter i forbindelse med de delene av bygningsmassen som ikke benyttes i barnehagedriften.

Risøyhamn Skole
Venstre stiller seg positive til å bygge ny skole, men er usikker på realismen i kostnadsoverslaget i sakspapirene til kommunestyret. Ved enkle grep bør det bli rimeligere. I forbindelse med skolen på Andenes er det ansatte i kommunen som sitter på god kompetanse som bør utnyttes i forbindelse med en planleggings og byggeprosess. Det er over de siste årene bygget en del nye skoler i Norge. Det burde derfor la seg gjøre å finne en som har tilsvarende behov som Risøyhamn skole og i stor grad kopiere denne, og slik spare en del i planleggingsprosessen. Uansett hvordan dette løses er det viktigste at elevene ved Risøyhamn skole får en skole med en anstendig standard.

Langtidsmelding for Forsvaret
Det ble orientert om arbeidet gjort i Forsvarsutvalget, og hvordan det jobbes videre i utvalget og i partiet med dette. Vi støtter opp om uttalelsen til Venstres landsstyre fra 19.06.2011 som fokuserer på at valget av flybaser må avgjøres av forsvarsbehov, og at de økonomiske rammene til Forsvaret må tilpasses dette. Uttalelsen finnes her.

Det var et godt møte, og det ble godt mottatt å arrangere møtet på Nordmela for på den måten å få bedre kontakt med kommunens innbyggere i forbindelse med sakene som skal opp i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**