Skolestruktur i Kragerø

Skolesektoren er pålagt å spare 4,5 millioner kr

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fra høsten av skal ny skolestruktur være på plass i Kragerø.
I partiet har vi begynt diskusjoner og drøftinger for å bidra på en skikkelig måte.
Det er ulike syn i medlemsgruppa på eventuelle sammenslåinger, og i spørsmålet om
en eller to ungdomsskoler i kommunen, barneskole i sentrum eller på Kalstad- for å nevne noe.
Skolestruktur vil være den viktigste saken i tiden framover. Vi oppfordrer
derfor alle medlemmer til å delta i debatten. Still opp på møtene våre i rådhuset, se kalenderen på hjemmesida vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**