Arbeid med nytt stortingsvalgprogram

I helga var leiaren i Bø Venstre, Ingebjørg Nordbø, på lokalpolitisk nettverkssamling på Kongsberg med deltakarar frå Buskerud, Vestfold og Telemark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I Venstre er arbeidet med eit nytt stortingsvalgprogram som skal vedtakas i 2013, nå i gang. I den prosessen er ein åpen for innspel frå heile partiorganisasjonen, men og frå ulike samfunnsaktørar. Frist for innspel er 1.juni 2012, og frist for endringsforslag er 1. november 2012. Alle medlemmer vert oppfordra til å sende inn innspel og forslag.

Det finst meir informasjon om dette arbeidet på denne sida.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**