Venstrekvinnelaget stiftet!

Møre og Romsdal Venstrekvinnelag ble revitalisert i dag med friske krefter, det ble holdt et åpent medlemsmøte på Hotel Atlantica, og et styre ble valgt for fylkeslaget.


Det var i dag torsdag 22. mars 2012 medlemsmøte i Venstrekvinnelaget i Møre og Romsdal.
Sted Hotel Atlantica i Ålesund

Valg:
Leder: Alvhild Aspelund Bjørge, Ålesund
Nestleder: Bente Aure, Sykkylven
Styremedlemmer:
Britt Dagny Nikolaisen,Giske
Astrid Ulvestad, Ålesund
Grete Alexandersen, Ålesund
vara: Kirsti Dale,Ålesund