Kaldvell og nye utslipp?

Vegvesnet søker i disse dager fylkesmannen om en ny utslippstillatelse fra Gaupemyr. Det er mye som tyder på at de vil få lov til å fortsette å slippe ut tungmetaller og aliminium i Kaldvell.


Kaldvell var fram til 2007 den fjorden mellom Lillesand og Risør som kom best ut i Mattilsynets tungmetallundersøkelse. Fjorden var rik på blåskjell, østers, ørret og ål. Eksport av blåskjell til franske restauranter var et satsingsprosjekt.

I 2007 tillot fylkesmannen i Aust Agder sulfidholdig utslipp fra den nye motorveien.
Fylkesmannen trodde dengang at livet i fjorden ikke ville ta skade av utslippene, selv om Lillesand har flere eksempler på at vann er lagt øde av sulfidstein.

Fiskere og folk som bor langs fjorden, samt feriegjester, forteller at det meste av liv i fjorden nå er borte. Det gjelder også det rike fuglelivet og de gode badeplassene.

Til tross for at dette har skjedd i vår kommune, finnes det ingen konkrete planer for å redde fjorden. Venstre stod alene om å ville utsette planene for småbåthavn i Kaldvell. Vi ønsker en rapport som beskriver miljøstatus for fjorden. Og vi vil ha tiltak! Kan vi fortsatt redde Kaldvell?

Vi mener ikke at kommunen har et ansvar for det som har skjedd. Men Lillesand kommune har likevel et ansvar for stille krav om at noe må bli gjordt.