Busser skal over på bærekraftig drivstoff

Flere miljøpolitikere, samt leder i BA 02.03.12, har ment det ville vært en god ide om flere rutebusser i fylket skulle gått på fossilt, komprimert naturgass (CNG). Har ikke BA og andre politikere fått med seg at CNG er ut, fordi Venstre har fått vedtatt at bussene i fylket skal over på bærekraftige og utslippsfrie drivstofftyper, spør Alf Helge Greaker.

Alf Helge miniportrett juni

Foto: ukjent

I arbeidet med å oppfylle klimaplanen har Venstre forslått og fått flertall for at rutebussene nå skal over på bærekrafige og miljøvennlige energiløsninger. Vi vil ha alt på bordet; trolley, hybrid, batteri og med flere, både eksisterende og mulige fremtidige løsninger for å kunne velge det beste for Hordaland. Fylkestinget fikk for få år siden, flere gode rapporter som blant annet viste at å investere i trolleybusser ville være god butikk.

Dessverre mistet politikerne fokus og så seg blinde på blant annet CNG. Med tanke på at Tides overskudd for 2011 ble kraftig redusert blant annet på grunn av uforutsette høye dieselpriser på verdensmarkedet, så kan man i spørre seg: hvor fort ville en forlenget trolleybusslinje, for eksempel til Fyllingen og Helldalen, tjent seg inn i dag?

Venstre og miljøbevegelsen har hele tiden, siden gassbussprosjektet startet rundt 2000, ment at det ville være mye bedre å bruke ressursene på å investere i mer miljøvennlige løsninger enn CNG. Jeg fikk kaffen i halsen da jeg i BA i uke 6 leste om at blant andre Byluftslisten og Miljøpartiet De Grønne hadde ønsket at politikerne "den gang" hadde krevd at samtlige busser skulle gått på CNG?

Det er mange grunner til at det er bra at det ikke skjedde: CNG er fossilt, ikke fornybart og ikke bærekraftig. Vedlikeholdskostnadene har til nå vært mye høyere enn for dieselbusser. Motorkraften og kjørekomforten er dårligere for CNG-busser, og har vært en lite god løsning for Bergens passasjerer i alle bakker og berg. Sammenlikner man utslippene fra CNG-busser og nye dieselmotorer (EuroV og VI) strides de lærde om hva som er best/værst. Å investere i nye dieselmotorer ville definitivt være en bedre midleritidig løsning, økonomisk sett.

Investeringene i infrastrukturen for gassbusser har allikevel én stor fordel; anleggene kan brukes til biogass. Å gå over til biogass på busser er selvsagt positivt, men biogass kan ikke forsyne alle fylkets busser. Derfor må vi se på andre løsninger også.

At bussanbudene inneholdt altfor lave krav til miljø og kvalitet er jo ikke noe nytt; Venstre har påpekt dette gjentatte ganger, blant annet i BA, i flere år før valget. Dessverre valgte politikerne den gang å ignorere Venstres miljøkrav. Nå er Venstre derimot i posisjon. Selv om bussanbudene er igangsatt, så har Venstre sørget for et helt annet miljøfokus i kollektivtransporten nå, som for eksempel at bussene nå skal gå over på bærekraftige drivstoff. Nå kommer det også rutebåter hvorav alle prosjektene skal vurderes som miljøprosjekter og beste og nyeste av energibærere skal betraktes. Ved neste korsvei vil Venstre, som BA ønsker, definitivt sette høyere anbudskrav til miljø og kvalitet for bussene, men naturgass — nei takk.

Alf Helge Greaker, nestleder i samferdselsutvalget

Dette innlegget stod på trykk i Bergensavisen tirsdag 20. mars. Mer kan du lese på Alf Helge sin blogg på origo.