Jølster Venstre stiller med to på lokalpolitisk nettverk i Bergen

Helga 24.-25.mars arrangerer Hordaland og Sogn og Fjordane Venstre samling for lokallaga i dei to fylka.

Trine Skei Grande

Foto: Linda Ness Rotihaug

Jølster Venstre stilte med to personar. Vigdis Tonning har vore på fleire av desse samlingane, medan Ingunn Alice Fanebust deltok for første gong. På samlinga har vi vore innom tema som Lagbygging som Trine Skei Grande innleia til, Samhandlingsreforma ved Anne Sissek Faugstad og Utfordringar i fylkeskommunal politikk ved Marit B. Krogsæther og Mona Hellesnes.