Landsdelssamarbeidet skal være regionalt styrt

Uttalelse fra styremøtet i Troms Venstre 12. mars.


Troms Venstre registrerer at utenriksminister Jonas Gahr Støre refser landsdelen for å ikke kunne samarbeide politisk, og for at de nordnorske politikerne ikke snakker med en stemme. Han vil ta initiativet til et samarbeidsorgan, der fylkeskommunene, Sametinget og Utenriksdepartementet er med.

Troms Venstre mener det regionale samarbeidet bør initieres og forvaltes i landsdelen. Fylkeskommunene må skape arenaer som gjelder både for den store nordområdepolitikken og for grenseoverskridende ordninger som gjelder fylkeskommunenes alminnelig ansvar innenfor kultur, utdanning, næringsutvikling og bygging av infrastruktur.

Troms Venstre var for avviklingen av Landsdelsutvalget (LU), men forventer at det skapes en ny arena, der fylkeskommunenes politiske ledere kan jobbe ut fra hvert sitt mandat for å finne fram til gode fellesløsninger for landsdelen, og styrke og fremme overfor sentrale myndigheter det man er enig om. For Venstre er det viktig at en etablert fellesarena ikke får en struktur som tilsier at den kan bli oppfattet som nok et forvaltningsnivå. LU hadde egen administrasjon og møter der også opposisjonen kunne møte, og noen ganger var saker initiert i LU og ikke forankret i fylkeskommunene. Da framsto LU som et eget nivå.

Hvis et nytt samarbeidsorgan er vanskelig å få på plass, må gjerne utenriksministerens initiativ avhjelpe det, men Troms Venstre forventer at det er landsdelen som skal invitere til møtene og ikke omvendt. Venstre var det første partiet i Troms som hadde nordnorsk region på fylkesprogrammet, og vi ser fortsatt på det som en framtidig løsning som vil sikre en politisk møteplass der de som møter er representativt og direkte valgt.

Kravet om at landsdelen skal snakke med en stemme, spesielt i nordområdepolitikken, underkjenner at det faktisk finnes politiske motsetninger også nord for Trøndelag. Venstre har og vil fortsatt fremme en politikk lokalt, regionalt og nasjonalt som ivaretar økologisk og økonomisk bærekraft og bremser den globale oppvarmingen. De tradisjonelle og varige næringene som fiskeri, havbruk og reiseliv må ikke få varige skader av nærgående inngrep langs kysten for kortsiktig petroleumsutvinning. Vi må iallfall benytte oljealderen til å fase oss inn i det fossilfrie samfunnet ved samtidig å satse på utdanning og forskning, kunnskapsbygging, samferdsel , rein energi og ny industri i nord. Det viser Regjeringen langt mindre vilje til tross for at oljetoppen er passert.

Venstre kan derfor ikke love å slutte seg til et enstemmig landsdelskor hvis man bare tyr til de kortsiktige og utfordrer de tradisjonelle næringene og bærekraftige løsningene som kan gi varig velstand,- i og utenfor nordområdene.