Sykehus tilbake på start

Helse og omsorgsdepartementet har talt, og spillet om sykehuslokalisering er satt tilbake til Start. Bragernesalternativet blir likestilt med andre utredninger og er ikke lenger et hovedspor. Dette er ikke uventet.

Stetoskop, helse, medisin, sykehus

Foto: Microsoft

Venstre har siden saken ble aktuell, ivret for sykehus i Drammen. Da Bragernes som alternativ ble enedominerende, ble vi bekymret for at sykehuset aldri ville bli realisert. Hvorfor? Fordi det er flere enn oss som ønsker å bevare kulturminner og som ser utfordringene ved å bygge på en liten tomt, midt i byen, hvor det samtidig er drift.

For å være løsningsorientert foreslo Venstre i Bystyret at kommunen utredet flere alternativer, for å være tidlig på banen dersom Bragernes ikke ble realisert. Dette ble stemt ned, men er nå i aller største grad igjen aktualisert. Statsråden har spurt om Drammen kan stille med tomter som ikke har sykehusdrift allerede. Det kan vi. Hun lurte også på om vi hadde tomter som ikke allerede var bebygget. Det har vi.

Statsråden har talt, for så å trekke seg tilbake og overlate saken til Helse Sør-Øst. I Venstre fortsetter vi jobben, for vi vil ha sykehuset hit. Det er ikke bare av lokalpatriotiske årsaker, men begrunnes i prinsipper om bærekraftig byutvikling. Sundland/Gulskogen har nærhet til brukerne (mange kommer fra Asker og Bærum), nærhet til jernbanestasjon (som eksisterer i dag) og berører ikke dyrket mark. Derfor er det beste alternativet fremdeles i Drammen kommune, men ikke på Bragernes.