Vil du bli stortingsrepresentant?

Lørdag 9. juni 2012 avgjør Oppland Venstre hvem som skal stille til valg for oss i stortingsvalget i 2013. Nominasjonskomiteen har som mål å sette sammen et lag på 13 kandidater som i fellesskap skal sørge for at Oppland Venstre igjen blir representert på Løvebakken. Komiteen leter etter 13 stolte, forskjellige, liberale mennesker som vet hva de står for, som står opp for hva de mener og — det viktigste av alt! — som vil vinne valget neste år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Frist for forslag på kandidater: 22. april 2012

Stortinget, stortingsbygningen

Foto: © Stortingsarkivet/Teigens Fotoatelier

Nominasjonskomiteen varsler via Venstres nettsider, facebook, brev, e-post og telefon til lokallag og medlemmer at vi ønsker innspill på personer som kan og vil stå på stortingsvalgslisten 2013.

Parallelt kontakter nominasjonskomiteen personer de selv mener burde stille og oppfordrer dem til å stille på liste for Venstre — både blant medlemmer og ikke-medlemmer. De ikke-medlemmene må melde seg inn i Venstre for å kunne bli kandidater.

Forslag til kandidater sendes skriftlig til nominasjonskomiteens leder, Sanna Sarromaa: [email protected]. Fristen er 22. april 2012.

Kandidatene må ha norsk statsborgerskap, fylle 18 i valgåret og være (eller ha vært) bosatt i Norge.

Etter fristen
Når komiteen har mottatt alle forslagene, tar nominasjonskomiteen kontakt med de foreslåtte kandidatene for å dobbeltsjekke om vedkommende ønsker å stille, eventuelt hvor på listen de ønsker å stå og for å spørre om de reserverer seg mot bestemte deler av Venstres prinsipprogram.

Nominasjonskomiteen sender ut en total liste på samtlige som er nominert via MonkeySurvey der lokallagene får i oppgave å rangere alle kandidatene fra 1-6 for å gi en pekepinn på hvem som er de mest aktuelle kandidatene å konsentrere seg om for gruppe a. Medlemmer i partiet vil også få samme e-post der de kan rangere kandidatene 1-6.

Komiteen møtes igjen 10. mai 2012 på Lillehammer for å dele de foreslåtte kandidatene inn i tre grupper der kjønnsbalanse skal være 50/50.

a) plassene 1 til 6,
b) plassene 7 til 13 og
c) ikke-kandidat.

Kandidatene i den første gruppen blir invitert til å holde et innlegg på 5 minutter på et åpent politisk møte/ nominasjonsmøte lørdag 9. juni 2012 på Lillehammer heretter kalt “Superlørdag”.
Innkallingen til nominasjonsmøtet/superlørdag sendes lokallagene senest 9. mai.

To uker før superlørdag
Innstillingen fra nominasjonskomiteen sendes til lokallagene senest tirsdag 29. mai. I innstillingen er plassene 1-6 (3 kvinner, 3 menn) rangert i alfabetisk rekkefølge. Plassene 7-13 er rangert i rekkefølgen som nominasjonskomiteen mener er hensiktsmessig.

Nominasjonsmøtet Superlørdag
På superlørdagen 9. juni får de seks øverste innstilte kandidater (3 menn og 3 kvinner), og eventuelt personer som ønsker å fremme sitt kandidatur, lov til å presentere seg selv i ca 5 minutter, og hvor det blir åpne spørsmål fra salen i 5 minutter.

Når alle har fått presentert seg, velges de seks første kandidatene. Utslagsmetoden kjøres per kjønn, dvs. den som får færrest stemmer faller fra i hver valgomgang for hhv menn og kvinner, til det står igjen én mann og én kvinne. Mellom de to stemmes om førsteplass. Taperen kan eventuelt få andreplassen, eller det blir en omrokering nedover for å ivareta regelen om kvinne-mann-kvinne-mann.

Dersom det er flere enn seks som kjemper om de seks øverste plassene, faller de med minst stemmer helt ut av listeforslaget, hvis ikke de er med på nominasjonskomiteen innstilling på plassene 7-13.

Til slutt stemmes det over hele lista.

Åpenhet og innsyn
Det kjøres i utgangspunktet en åpen avstemming ved håndsopprekking, men dersom noen krever det, stemmes det skriftlig.

I tilfelle en skriftlig avstemming:

Kandidatene som er stemt over i gruppe a skal ha rett til å være til stede under opptellingen for å påse at prosessen er åpen og rettferdig. Kandidatene skal også kunne få lov til å telle igjennom selv om de ønsker dette. Alle sedler som skal aksepteres må være utfylt korrekt. Blanke sedler forkastes.
Stemmelappene skal arkiveres i minst 14 dager etter nominasjonsmøtet er avholdt i tilfelle noen medlemmer ønsker å se om sedlene er talt riktig.
Sedlene skal være nummerert, men de skal deles ut tilfeldig. Nummereringen er for å påse at man har kontroll på at alle sedler som er delt ut også blir tatt inn igjen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**