Bedre Psykisk Helse og Sikring av Askøybroen

Ved fylkesårmøtet i Hordaland Venstre (04.02.12) belyste lokallagsleder i Askøy Venstre, Daniel Gunnarsen, et viktig tema for delegasjonen; nemlig psykisk helse. Nedenfor kan du lese innlegget til lokallagslederen som fikk to minutter av forsamlingen til å fremme sin sak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Psykisk helse

Foto: Microsoft

Psykisk Helse

Kjære forsamling,

Jeg vil gjerne belyse et område som dessverre i mange tilfeller blir oversett i dagens samfunn i fylket, men også på nasjonalt plan; nemlig psykisk helse.

Askøy kommune er en kommune, som mange andre kommuner, som har enkelte innbyggere som lider av psykiske lidelser. Men det som kanskje skiller vår kommune (Askøy) fra andre kommuner rundt om i fylket og landet, er at vi ser den synlige helheten av konsekvensene veldig nært innpå oss.

Hvert å velger flere titalls personer og ende sitt liv ved å hoppe fra kanskje vår kommunes kjæreste kulturmerke; Askøybroen
Mange av de menneskene som velger å ta livets siste steg fra Askøybroen, er personer som dessverre er nede i en periode i livet hvor de er farlig deprimert, og i denne perioden, som jeg vil påstå kunne ha vært unngått i enkle tilfeller, så tar enkelte et valg som berører mange.

For å hindre flere dødsfall og sikre en bedre hverdag for mange mennesker, må vi drive forebyggende arbeid og satse sterkt på nåværende behandlingstiltak på både nasjonalt, fylkes og kommunalt nivå. Men, i Askøy kommune må vi også sikre Askøybroen snarest mulig, som et videre steg i kampen for en tryggere hverdag.

I Venstre belyser vi en bedre òg human narkotikapolitikk, men la oss ikke glemme å belyse området psykisk helse, som berører så mange av våre kjære.

Takk.

(Lokallagsleder i Askøy Venstre, Daniel Gunnarsen)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**