Enighet i bystyret om russatsing

Mandag ble det enighet i bystyret i Bergen om en økt satsing på rusomsorg og forebygging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Erlend Horn

Foto: Hildegunn Holtet

Et enstemmig bystyre ga sin støtte til sosialbyråd Lisbeth Iversens opptrappingsplan.

– Venstre synes denne planen er god. Vi er glade for at det å blir en større satsing på for eksempel LAR-behandling og botilbud, sier Erlend Horn, medlem i helse- og sosialkomiteen i bystyret.

Gjennomføringen viktig
Venstre skulle likevel gjerne sett at byrådet tok i bruk alle virkemidler i ruspolitikken, som sprøyterom og heroinassistert behandling. Nå blir det viktigste å sikre en god gjennomføring av planen.

– Det er viktig at vi kan ha respekt for hverandres meninger, når vi er enig om målet. Venstre forventer at byrådet nå følger opp denne planen på en god måte, sier Horn.

Du kan se hele innslaget på Vestlandsrevyen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**