Sørnorsk filmsenter viktig for filmmiljøet i Arendal

På berre drygt tre år har Sørnorsk filmsenter tilført filmmiljøet i Arendal nesten 2 millionar kroner,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


les meir i Agderposten etter møte 26. mars mellom ordførar Einar Halvorsen, styremedlem Jan Kløvstad i Sørnorsk filmsenter (valt av Arendal bystyre), dagleg leiar Kirsten Bonnén Rask og filmarbeidarane Niels Lyhne i MediaService, Trine Lise Ellingsen i Novemberfilm og Stephan Hergel i Hergelfilm.

Og like etter møtet ga Sørnorsk filmsenter kr 100 000 i utviklingstilskot til Hergel film for dokumentarfilm om Anne og Alet Cristophersdatter, – seriemordarane i Øyestad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**