Grethe Skjelbred

Er styremedlem i Sandefjord Venstre. Medlem i Sandefjord Venstre gjennom mange år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


E-post:
[email protected]

Telefon:
41222670

Adresse:
Dølebakken 75, 3215 Sandefjord

Grethe Skjelbred

Foto: WG

Mer om meg:
Jobber som støttepedagog, førskolelærer med spes.ped.tillegg.

Politikk, hva jeg brenner for:
Barn og unges oppvekstvilkår, skole- og barnehage (styrke PPT-tjenesten, barnevern) . Kultur og idrett(vekt på idrett-). Flerbrukshall blir viktig.
Gi eldre en verdig alderdom, gi muligheter til å kunne klare seg i egne hjem, samtidig beholde institusjoner for demente og folk som av en eller annen grunn, ikke klarer seg alene.
Funksjonshemmede i alle aldre – sørge for at de blir ivaretatt på best mulig måte i forhold til de begrensninger de har. (Ikke stues bort på sykehjem).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**