Sikring av Askøybroen

Som et videre steg i kampen for bedre allmenn psykisk helse, følger Askøy Venstre opp saken om å sikre Askøybroen. Man skal se på kommunens mest kjente kulturmerke med stolthet og ikke sorg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Lys

Foto: Stange Venstre

Ved fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre talte lokallagsleder i Askøy Venstre, Daniel Gunnarsen til forsamlingen og oppfordret fylket til å ta tak i de utfordringene som samfunnet i dag opplever på området psykisk helse.
Lokallagslederen fremmet et ønske om å sikre Askøybroen for å hindre nye dødsfall, men samtidig ble det understeket at det måtte satses mer på å styrke nåværende tilbud og satses mer på forebyggende arbeid på området.

Ved møtet i Utvalget for Oppvekst og Levekår den 27.Mars, fulgte Askøy Venstres representant Marit Helen Leirheim opp saken om å sikre Askøybroen, som et steg i riktig rettning for å bedre dagens situasjon for de mange som berøres av psykiske lidelser.
Askøy Venstres representant stilte følgende spørsmål til lederen for Utvalget for Oppvekst og Levekår, for å skape klarhet i dagens situasjon:

1. Har Askøy kommune tatt initiativ til at Askøybroen skal sikres?
2. Er det ført statistikk over selvmord fra broen?
3. Er det økning i forekomst den siste tiden?
4. Kan det være snakk om at det er en "smitteeffekt"?
5. Hva gjør Askøy kommune med saken?

Det er ventet at lederen for Utvalget for Oppvekst og Levekår, i samarbeid med administrasjonen svarer på de øvrige spørsmålene ved neste utvalgsmøte, Tirsdag 8.mai.

Askøy Venstre kommer til å følge saken videre.
Protokoll – Utvalget for Oppvekst og Levekår

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**