Vil avvikle frikort for politikere

Venstres Svein Abrahamsen er tilfreds med at rådmannen nå vil avvikle ordningen som har gitt lokalpolitikere frikort til kultur- og idrettsarrangement og anlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Haugesund kommune sitt kultur- og idrettsstyre skal ta stilling til ordningen med kommunale frikort på sitt møte den 11. april 2012. Her foreslår rådmannen å avvikle gjeldende ordning hvor utvalgte lokalpolitikere har gratis adgang til visse kultur- og idrettsarrangementer og anlegg.

Rådmannen begrunner avviklingen med at håndheving av skattereglene vil medføre ekstraarbeid for kommunen og politikerne og at regelverket kan medføre tolkningsproblemer i enkelttilfeller. Reglene innebærer nemlig at den økonomiske fordelen ved frikort skal innberettes som lønn og det skal betales skatt og arbeidsgiveravgift. Dette gjelder så lenge politikeren ikke er spesielt invitert eller har en reell oppgave på arrangementet.

Rådmannen peker også på at frikortordningen medfører at arrangørene taper penger, ved at de går glipp av billettinntekter og må betale moms også på gratisbilletter.

Venstres medlem i kultur- og idrettsstyret, Svein Abrahamsen, er tilfreds med at rådmannen nå følger opp Venstres forslag om å avvikle frikortordningen. -Jeg mener at lokalpolitikere ikke bør ha fordeler utover det som er rimelig for å skjøtte sine verv og frikortordningen har vært for omfattende. Vi må i alle fall sikre at slike ordninger praktiseres i overensstemmelse med skatte- og avgiftsreglene, understreker han.

Byens kultur- og idrettspolitikere bør ha god sektorkompetanse, men frikortordningen er neppe den beste måten å sikre dette på. Her vil det være bedre å videreutvikle ordninger som dialogmøter mellom kultur- og idrettspolitikere og aktører i sektoren, felles befaringer for politikerne på kulturinstitusjoner og idrettsanlegg og innspill fra brukerne om deres vurdering av byens kultur- og idrettstilbud.

Rådmannen foreslo opprinnelig å videreføre ordningen med frikort på kultur- og idrettsstyret sitt møte den 15. februar 2012. Venstres Svein Abrahamsen stilte den gang spørsmål ved hensiktsmessigheten av en slik ordning, og tok til orde for å avvikle denne. Han pekte også på at saksframlegget ikke sa noe om den skatte- og avgiftsmessige håndteringen av frikortordningen. Utvalget vedtok derfor å sende saken tilbake til rådmannen for videre saksutredning.

Etter kultur- og idrettsstyret sin behandling, skal bystyret ta endelig stilling til avviklingen av frikortordningen, siden den også omfatter andre lokalpolitikere og utvalg enn kultur- og idrettsstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**