Et enstemmig bystyre sa ja til revisjon av kommunens etiske retningslinjer

Bystyret behandlet torsdag en interpellasjon fra Venstres Kirin Virik hvor hun stilte ordføreren spørsmål om praktiseringen av åpenhet i kommunen. Det var tydeligvis et tema som engasjerte bystyret, og hele 13 folkevalgte var på talerstolen under behandling av saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Karin Virik viste til offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund og deres rapport om åpenhet i kommune-Norge. Her oppnådde Sandefjord 7 av 18 mulige poeng. I sin interpellasjon ville hun vite hvilke grep ordføreren ville ta for å bedre praktiseringen av åpenhet i kommunen.

SB310312

Foto: Flemming Tveitan, SB

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch avviste kritikken fra Karin Virik og mente at nettopp åpenhet var en av de viktigste kjerneverdiene til kommunen.

Etter en lang debatt i bystyret hvor flere støttet Karin Virik og hennes syn, tok ordfører avslutningsvis ordet og konkluderte at det allikevel ville være for dumt å si at kommunene ikke skulle se på problemstillingen på nytt.

Det var også et enstemmig bystyre enig i.

Les omtale av saken i Sandefjords Blad på denne linken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**