Reagerer på påskestengte butikker

Mens dagligvarebutikkene i Levanger må holde stengt eller innfinne seg med 100 kvadratmeter salgsflate fra Skjærtorsdag til 2. påskedag er det fullåpen butikk i nabokommunen Frosta. Årsaken er en nasjonal særlov som sier at Frosta regnes som et turisknutepunkt, mens Levanger ikke er det. -Et overtramp mot lokaldemokratiet, åpningstidene må kommunene selv få bestemme, sier Venstres Karl M. Buchholdt. Han mener at det lokale markedet hadde regulert søndags- og helligdagshandelen på en grei og fornuftig måte på egen hånd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

I dag er det lovbestemt at kun butikker med et areal på under 100 kvm, eller som selger hovedsakelig blomster, planter og hageartikler som kan ha åpent på søndager og etter kl 16 på helligdager. Det er også nasjonal lovgivning som bestemmer at utesteder ikke kan selge alkohol etter kl 3.

-Venstre mener at lokale politikere er egnet til å avgjøre hva slags butikker som skal kunne ha åpent til hvilke tider. Venstre vil derfor fjerne de statlige åpningstidsbegrensningene, sier Buchholdt. -Lokale politikere har kontakt med borgere i sitt lokalsamfunn og vil derfor kunne få vite om deres behov. Kommunepolitikere har også kontakt med det lokale næringslivet og ansatte i butikker, sier Buchholdt. Han ser ingen logisk grunn til at innbyggerne i Levanger bare skal få handle i en butikk på 100 kvadratmeter og bensinstasjonene i påsken.

-Vi snakker i dette tilfellet om at butikker som selger en så viktig basisvare som mat må holde stengt, sier Buchholdt. -På den annen side er det ingenting i veien for at utsalgssteder som selger trivielle varer som blomster, hageartikler og lokale husflidsprodukter kan holde åpent – dette er helt bak mål, sier Buchholdt.

At kun butikker med areal under 100 kvm og hagesentre kan ha åpent på søndager er en vilkårlig regel som ikke imøtekommer de behov mange lokalsamfunn har. -Venstre ser ikke hensikten med å tvinge vanlige dagligvareforretninger til å holde stengt på søndager, når mindre foretninger og bensinstasjoner kan selge de samme varene – ofte til en høyere pris, mener Buchholdt. I den grad utvidede åpningstider skaper problemer er lokaldemokratiet et bedre virkemiddel enn nasjonal overstyring, avslutter Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**