Nyttig avklaring om Holmen

I et brev av 29. mars til Risør kommune ved rådmann, ordfører og formannskap m.fl. gir utbygger ved arkitekt Bogen en velbegrunnet og grundig redegjørelse for utforming og arkitektur på Holmen. Både verbalt og gjennom illustrasjoner synliggjøres at rammesøknaden ligger godt innenfor de rammer som er trukket opp i reguleringsplanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Ingen skal være i tvil om at jeg ønsker Holmenutbyggingen velkommen, sier Stian Lund (V)

Ingen skal være i tvil om at jeg ønsker Holmenutbyggingen velkommen, sier Stian Lund (V)
Foto: Runar Nes

– Vi har i Risør Venstre vært tydelig på at rammesøknaden ikke har nødvendiggjort noen ny ordinær reguleringsplan. Men ut fra den destruktive støyen som har vært blant et lite antall motstandere av prosjektet, er likevel en slik redegjørelse nyttig, uttaler Stian Lund, som representerer Venstre i formannskapet.

Lund får tilslutning fra partikollega og lokallagsleder i Venstre, Dag Jørgen Hveem. – Mye av argumentasjonen mot en utbygging på Holmen preges av omkamp og manglende respekt for tidligere fattede bystyrevedtak. Disse vedtakene er bredt forankret og er blitt til etter grundige og gode prosesser, sier Hveem.

Både Lund og Hveem er svært positive til rammesøknaden i et byutviklingsperspektiv. I tillegg understreker de viktigheten av at Risør tilbyr gode rammebetingelser overfor investorer og andre næringsdrivende og at kommunen er forutsigbar. – Vi tar for gitt at den politiske behandlingen av rammesøknaden i slutten av april ender med et JA-vedtak og at det dermed legges til rette for salg av leiligheter på vårparten. En Holmen-utbygging er viktigere for Risør enn for utbygger og vil være et godt eksempel på at bedriftsøkonomiske og samfunnsmessige hensyn kan balanseres på en god måte, avslutter de to bystyrerepresentantene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**