Nominasjon Troms Venstre

Styret har satt årets nominasjonsmøte til lørdag 24. november 2012 i Tromsø. Nominasjonsnemnda ble valgt på årsmøtet i februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Nominasjonsnemnda for Venstres stortingsvalgliste i Troms 2013 består av:

[b]Irene Dahl, Tromsø (leder)
[b]Vidkunn Haugli, Målselv
[b]Pål Johansen, Skånland
[b]Tove Smevik, Lenvik
[b]Jan Meyer, Kvæfjord
+ Unge Venstres delegat (Kine Johansen er fylkesleder for UV).

Styret vedtok samtidig å sikte mot at årsmøtet legges til Sør-Troms midt i februar 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**