DIVE-analyse av Mortensenkvartalet er startet

Som vi tidligere har omtalt på www.risor.www.venstre.no (artikkel 12.11.2011) vedtok bystyret i august 2011 å gjennomføre en DIVE-analyse for Mortensenkvartalet. Høsten 2011 bevilget Riksantikvaren 100 000 kroner og nå starter arbeidet med gjennomføringen av DIVE analysen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Arbeidet med DIVE-analyse av Mortensenkvartalet er startet

Arbeidet med DIVE-analyse av Mortensenkvartalet er startet
Foto: Risør kommune

Berørte parter, dvs eiere, drivere og leietakere i Mortensenkvartalet vil med det første bli invitert til et felles informasjonsmøte som oppstart av prosjektet. Kommunale ansatte og ulike aktørene i prosjekt og styringsgruppe vil også få opplæring i gjennomføring av DIVE-analyse. Søndeled og Risør Historielag er også involvert og vil bidra i arbeidet med å innhente historiske data.

Risør Venstre ønsker lykke til med dette viktige arbeidet og henstiller til alle om å delta aktivt og bidra med informasjon, kart, bilder, dokumenter og annet som kan bidra til å få fram alt av historisk interesse om Mortensenkvartalet sier Dag Jørgen Hveem, leder for Risør Venstre i en kommenta.

Se også vår artikkel fra 12.11.2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**