Ber barneministeren styrke det kommunale barnevernet

Barnevernet er preget av byråkrati og samarbeidsproblemer mellom den statlige Bufetat og den viktige kommunale førstelinjetjenesten. – Problemene går nødvendigvis ut over barna og familiene barnevernet skal bistå, mener Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Regjeringens svar på den manglende samhandlingen mellom leddene, er oppretting av Barnevernets tvisteløsningsnemnd hvis eneste oppgave er å megle mellom det kommunale og statlige barnevernet.

 Terje Breivik er innstilt som ny nestleder i Venstre

Terje Breivik er innstilt som ny nestleder i Venstre
Foto: Jan Kløvstad

– Dette er et skrekkeksempel på hvordan man heller behandler symptomene og ikke gjør noe med opphavet til problemene, sier Terje Breivik til NTB.

– I stedet for å gjøre noe med byråkratiet, forsøker regjeringen å løse det med mer byråkrati, heller enn å bruke ressursene på barna. Det er virkelig for vondt til å være sant, sier Terje Breivik som nylig ble innstilt som ny nestleder i Venstre.

Styrk det kommunale barnevernet
Venstre ber nå barneminister Thorkildsen sette i gang en prosess med å avvikle BUFETAT og overføre dets oppgaver og ressurser til kommunene.

– Venstre mener i likhet med Barnevernpanelet som leverte sine anbefalinger til regjeringen i høst, at kommunene må få et helhetlig ansvar for barnevernet og at det er på tide med en nedleggelse og overføring av Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) oppgaver til kommunene, sier Breivik.

Dette er noen av konklusjonene fra Barnevernpanelets rapport.

Barnevernpanelet vil at det kommunale barnevernet skal rustes kraftig opp, og at det statlige barnevernet skal få et særtjenesteansvar.

Det er de ansatte i det kommunale barnevernet som er nærmest de barna og de familiene som skal hjelpes, og både organiseringen av barnevernet.

– Dette vil gi et bedre barnevern fordi det er de barnevernsansatte i kommunene som jobber nærmest de barna og familiene som skal hjelpes, sier Breivik.

– Mange i det kommunale barnevernet gjør i dag en kjempejobb, men det skorter på ressurser. De største kommunene vil uten problemer kunne overta oppgavene til Bufetat, de mindre løser det gjennom interkommunalt samarbeid, sier Breivik.

Mindre statlig byråkrati
Barnevernet har store utfordringer både når det gjelder ressurser og samhandling.

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

– Resultatet er i dag et barnevern som ikke makter å gi barna den hjelpen de trenger. En barndom kan ikke settes på vent, fastslår Breivik.

I en Fafo-rapport kommer det også fram at det kommunale og statlige barnevernet har store samarbeidsproblemer.

Både FAFO-rapporten og Barnevernpanelets rapport viser at tiden er inne for å styrke det kommunale barnevernet og overføre ressursene fra BUFETAT til det kommunale barnevernet.

– Flere uavhengige rapporter om barnevernet og FAFO- rapporten viser at Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er en byråkratisk, ressurskrevende organisasjon som ikke bidrar til at de mest sårbare barna i Norge får den hjelpen de har krav på. Tvert i mot er det grunn til å tro at BUFETAT tapper det kommunale barnevernet for ressurser da karriereveien for barnevernsansatte går gjennom BUFETAT, sier Breivik.

– Det vi trenger nå er mindre statlig byråkrati og et mye sterkere kommunalt barnevern med nok ressurser og kompetanse. Det er det viktigste grepet barneminister Inga Marte Thorkildsen kan gjøre med barnevernet, påpeker Breivik.

Les også:
Vil legge ned BUFETAT
Legg ned BUFETAT regionalt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**