Interpellasjon i kommunestyret fra Edvard Værland

Feiing av fortau, gang- og sykkelveier bør være feid innen 1. mai

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Skisesongen er over for mange. Vi går mot lysere tider og de fleste av oss har behov for å
røre på seg. Nå ønsker mange å sykle og gå eller løpe.
Både barn, voksne og eldre ønsker å ta i bruk gang- og sykkelveier eller fortau. Nå ligger
grusen i hauger på de fleste fortau og gang- og sykkelveier— og gjør det både utrygt og
ubehagelig å sykle, gå eller bruke rullator.

Det forsikres fra Bærum kommune atalt skal feies innen 17. mai. Erfaringer viser at det går
lang tid fra snøen går til gang- og sykkelveier blir feiet. Gang- og sykkelveien på Østerås
ble i fjor feiet kort tid før 17. mai. Men ordfører, gang- og sykkelveiene er ikke skapt til
pynt på nasjonaldagen. De er skapt for å brukes.Når det feies i midten av mai, har vi ofte
gått glipp av to måneder med trygg ferdsel på gang- og sykkelveier.

Vi så i vinter at syklistene måtte ta spaden i hånda selv for å få vekk snøen fra
sykkelveiene. Vi har allerede i vår sett at folk tar kosten i hånda selv for å koste fortau. Vel er vi tilhenger av innbyggerengasjement, men vi mener at det er kommunens ansvar å
holde orden på gang- og sykkelveiene, samt fortauene. Det er allerede for sent å være tidlig
ute.Vi burde nå være inne i sykkelsesongen.

Mangel på feiing fører til at mange barn ikke kan sykle til skolen eller at mange syklister
velger hovedvegen fremfor sykkelveien. Bærum kommune bør rett og slett bli bedre til å
legge forholdene til rette for gående og syklende.

Forslag til vedtak:
Bærum kommune skal prioritere fortau, gang- og sykkelveier ved feiing om våren.
Alle gang- og sykkelveier bør være feid senest 1. mai.

Votering:
Enstemmig vedtatt oversendt formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**