Ap og rødt gikk imot fortsatt 2 timers gratis parkering

Miljø og teknisk komite diskuterte i dag spørsmål om parkeringsordning fremover og Stian Lund fremmet forslag om fortsatt 2 timers gratis sentrumsparkering i tiden 31/8 til 1/6 frem til parkeringshus var etablert. Forslaget falt idet kun Harald Eriksen stemte sammen med Stian, mens de tre representantene fra Ap og rødt stemte imot.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det er lett å se hvem som tjener pengene over disk var Harald Eriksens kommentar etter stemmegivningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**