Det nye Strømsø og fremtidens Drammen

I DT mandag 12. mars kunne man lese om en mulig fremtidsvisjon for bydel Strømsø. Oppslaget bød på en visualisering av Strømsøs mulige fremtidige «skyline», en visjon som innebærer å åpne for bygging av høyhus på opptil 12 etasjer i Doktor Hansteinsgate. Denne gaten er riktig nok ikke Strømsøs perle, og det er all grunn til å se på hvordan området kan utnyttes konstruktivt i byutvikling, men vi må også huske på at den grenser tett opp mot noen av våre mest tradisjonsrike trebygg som for eksempel Børneasylet fra siste halvdel av 1700-tallet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Norconsult AS vant idékonkurransen om klimanøytral byutvikling av Strømsø sentrum i Drammen i samarbeid med Alliance arkitekter.

Norconsult AS vant idékonkurransen om klimanøytral byutvikling av Strømsø sentrum i Drammen i samarbeid med Alliance arkitekter.
Foto: Illustrasjon: Alliance Arkitekter AS

Vi i Drammen Venstre er skeptiske til at man vil gå inn og spesifisere byggehøyder på et så tidlig tidspunkt, da vi mener det er for tidlig å spikre detaljene rundt fortetting i området før den nye bystrategien er avgjort. Skal man imidlertid åpne for en slik diskjusjon allerede nå, er det avgjørende at også spørsmålet om materialvalg og estetisk utforming tas med. En betongkoloss på 12 etasjer er noe ganske annet enn et bygg på samme størrelse konstruert i mindre kompakte materialer som tre og glass, og forskjellen her kan ha alt å si i forhold til å bevare uttrykket i den eksisterende bygningsmassen i området. Et ukritisk ja til etasjeantall kan altså ikke på noen måte stå alene uten å legge drastiske føringer også på utviklingen i resten av området. Det er viktig å huske på at en «skyline» ikke skal stå alene, men være ansiktet mot elven for en hel bydel, og et visst samsvar er derfor naturlig å forvente. Også kontraster må utformes med respekt, uten å kaste vrak på eldre bebyggelse eller å «krympe» den ved å være visuelt overveldende.

 Dette er et av forslagene til byggehøyder på Strømsø.

Dette er et av forslagene til byggehøyder på Strømsø.
Foto: Illustrasjon: Drammen kommune

Drammen er en by i vekst, og vi forstår alle at en fortetting med vesentlig større arealutnyttelse vil være nødvendig for å dekke behovet for nye boliger. I en slik periode med rask vekst er det imidlertid også helt avgjørende at man klarer å forholde seg objektiv til dagens trender og å holde de lange tidslinjene i fokus; bakover — og forover. For hvilket bybilde ønsker vi å overlevere til fremtidens generasjoner — en utelukkende 2012-preget samling av bygninger, eller et variert bybilde som viser at vi var i stand til å forvalte våre muligheter på en god og bærekraftig måte, med respekt for vår kulturelle og arkitektoniske arv?

Byutvikling er ikke bare et spørsmål om kvantitet — det er også et spørsmål om kvalitet. Drammen er blitt en fin by; nylig utpekt som en av landets beste, ifølge egne innbyggere. Da må det altså allerede være noe her som vi verdsetter, en egenart som gjør Drammen til Drammen, og ikke byen Hvorsomhelst. La oss da etterstrebe å bevare denne egenarten, også etterhvert som sentrum bygges ut.

Ida Marie Brown
Organisatorisk nestleder Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**