Jeg er usikker på om vi har har tilstrekkelig kompetanse til å håndtere mobbing sier Stian Lund

Basert på henvendelser stilte Stian Lund (V) spørsmål omkring mobbing og trakkasering i skole og barnehager. Vi er nødt til å få rapporter for å få vite hvordan saker blir fulgt opp når uheldige ting skjer i skole og barnehage for å sikre oss at våre barn blir ivaretatt på en god måte mente Stian Lund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Stian Lund talte de mobbedes sak i formannskapet og etterlyste kommunal kompetanse mot mobbing og trakkasering

Stian Lund talte de mobbedes sak i formannskapet og etterlyste kommunal kompetanse mot mobbing og trakkasering
Foto: Runar Nes

Som politiker får jeg mange spørsmål fra innbyggere i Risør kommune. Jeg har fått foruroligende meldinger om at det er mobbing og trakkasering i skole og barnehage. Nå har vi ingen politikere i AMU og jeg kan tenke meg tilbakemelding om hva som skjer av uønskede hendelser fra ansatte i barnehager og skoler, rusproblematikk og grove mobbesaker etc.

Jeg synes det er dumt at skolesjefen ikke er her i dag og kan svare på hva som er status i dagens skole og barnehager.

Jeg savner også rapportering på ulike saker som hører inn under AMU og det er tragiske menneskehendelser som ligger bak dette spørsmålet hevdet Stian Lund som også stilte et konkret spørsmål til administrasjon om skolene og barnehagene har nødvendig kompetanse for å håndte denne type hendelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**