Drammen er godt representert på Landsmøtet 2012

I helgen er det Venstre landsmøte på Fornebu. Hovedsaken for Landsmøte 2012 vil være “Velferd når du trenger det”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fra Drammen er vi godt representert på landsmøtet til norges liberale parti.

Som delegat for Buskerud Venstre stiller blant annet Ida Marie Brown fra Drammen Venstre, og Tord Enger fra Drammen Unge Venstre. For Venstre kvinnelaget stiller vår gruppeleder Ulla Nordgarden som delegat. I tillegg stiller Yousuf Gilani og Lars Andre Landås fra Drammen Venstre som observatører.

Lederens tale

Landsmøtet har nettopp hørt en engasjer partileder Trine Skei Grande snakke om medmenneskelighet, samvittighet, ansvar, skole, kultur, næringsliv og miljø.

Asylbarna har skapt stort engasjement blant folk flest. Venstre har blitt beskyldt for å være populistiske i denne saken, men Venstre har alltid ment at barns beste må veie tyngst. Barn må aldri dømmes for feil foreldre eller besteforeldre har gjort.

Venstre vil løfte barn ut av fattigdom. Venstre har levert en målpakke for å løse fattigdom til Stortinget, men denne ble avvist av de andre partiene. I pakken lå blant annet et forslag om graderte priser på barnehageplass for fattige familier. Regjeringen klarer ikke levere konkrete tiltak for å hjelpe barnefamilier ut av fattigdom. Hvis regjeringen kunne kommet med gode tiltak, står Venstre klar for å støtte. Norge trenger et Venstre som kan videreføre en god velferdspolitikk.

Respekten for lærerne må gjenvinnes. Byråkrati er en stor grunn til at norske lærere ikke ønsker å være lærere. Norge trenger gode og engasjerte lærere som bruker sin tid på å videreformidler viktig kunnskap, og ikke på å fylle ut skjema etter skjema.

En miljøvennlig framtid handler om et bedre klima for oss og våre barn. Ingen i den rødgrønne regjeringen klarer å ta ansvar for de klimautslipp som gjøres i Norge. Venstre har laget en konkret tiltakspakke for reduserte klimautslipp i Norge, og det er på tide at Venstre kan få ta ansvar for dette i regjering.

En annen stor miljøutfordring er tapet av biologisk mangfold. Overfisket i verden er et kjempe problem, og 1/3 av fiskebestanden er utrydningstruet eller allerede er utryddet. Vi kan ikke fortsette å ødelegge økosystemet på denne måten, men ha full fokus på bærekraftig utvinning av mat fra naturen. Vi må opprette nasjonalparker til havs, og opptrappe midlene til havforskning.

Venstre må engasjere folk i alle miljøspørsmål.

Les hele talen her.

Lederen av Unge Venstre taler

Sveinung Rotevatn har holdt en engasjerende tale om utenrikspolitik. Vi må føre en liberal politikk også i utenrikspolitikken, hvor vi setter folk først. Norge må slutte å hylle lederne i diktatur som Kina, men støtte folkets kamp om demokrati.

Det kan virke som Norge ønsker å sitte på gangen i EU, og la de andre landene i Europa ta avgjørelsene for oss. Dette er ikke et demokrati verdig. Det er på tide at Norge er med der beslutningene tas.

Til slutt påpeker Rotevatn at Venstre må avløse den rødgrønne regjeringen med nye verdier.

Følg landsmøtet direkte på nett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**