– Få Sørf inn på statsbudsjettet!

– Få Sørf inn på statsbudsjetet, sa Jan Kenneth Stavenes på vegne av Agder Venstre på landsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Musikkbransjen på Sørlandet har hatt en rivende utvikling de siste fem årene. Med flere artister som har gjort seg bemerket nasjonalt og internasjonalt. Mest kjent er kanskje honningbarna. Det skyldes blant annet den jobben som er gjort av SØRF — som er Kristiansand og Sørlandets kompetansesenter. SØRF skaper blant annet møtesteder for iverksettere og innovatører innen musikk og opplevelse, de driver kompetanseutvikling og utvikle infrastruktur. Dette er en organisasjon som gir nye artister det ekstra puffet mange trenger.

 Jan Kenneth Stavenes

Jan Kenneth Stavenes
Foto: Eva Kvelland

Tilsvarende sentre finnes det flere av over landet. I Tromsø, i Drammen Stavanger har STAR, Trondheim har TEMPO,, Bergen har BRAK, i Østfold er man i ferd med å etablere DRØNN. Det forteller oss to ting.

At de som driver sentrene legger stor vekt på å finne en stilig forkortelse

Og at dette er noe musikkbransjen over hele landet trenger.

Likevel er det ett av disse kompetansesentrene som får støtte over statsbudsjettet, mens de andre henter sine inntekter fra kommunal støtte og fra prosjektmidler som stadig må søkes om.

Disse uforutsigbare driftsvilkårene er en akilleshæl for Kristiansand som musikkby: Vi må sikre denne organisasjonen gode driftsvilkår.

Vi mener det er god Venstrepolitikk å støtte organisasjoner som bidrar til utvikling og gir flere artister mulighet til å skape kulturuttrykk og livnære seg av musikken.

Det er god kulturpolitikk. Det er god kunnskapspolitikk og det er god næringspolitikk.

Kristiansand Venstre har fått bred støtte i bransjen for forslaget og har også fått positiv respons fra Stortingsgruppa, og vi har nå avklart at vårt forslag vil bli fremmet som representantforslag i Stortinget. Takk til Trine med kompani for det.

Da gjenstår det for meg å komme med to utfordinger

Den ene til de andre politiske partiene i Kristiasand om å komme på banen og foreslå det samme i sine partier. Dette er i byens og regionens interesse

Den andre til dere på landsmløet om å gjøre vårt forslag til nasjonal venstrepolitikk. For deretter å reise hjem og gi de andre partiene samme utfordring som de i Kristiansand nå fikk.

Les også Fævennen om innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**