Leder Trine Skei Grandes tale til landsmøtet

Her kan du lese venstrelederens tale i sin helhet.


Leders tale: Folk først!

– Jeg er trygg på at vi er klar til å søke ansvar i norsk politikk. Jeg er trygg på at tida som ligger framfor oss er liberal, og vi er klare til å gripe den muligheten! Vi har folkene, vi har løsningene, og vi har politikken. Vi har viljen til å ta ansvar. Ansvar for å gjøre Norge grønnere. Ansvaret for å ta menneskets parti når systemene knuser enkeltmennesket. Fordi vi setter folk først, sa Trine Skei Grande, leder i Venstre til Venstres Landsmøte i dag.

Her er resten av talen.

 Trine Skei Grande taler til landsmøtet.

Trine Skei Grande taler til landsmøtet.
Foto: Helene Z Skulstad