Akershus kan få nye byer

— Vi har tenkt at det er viktig å ikke bare se på hvordan kartet ser ut i dag, men også å tørre å tenke oss en ny by. Et sted som er lite i dag, men som bør få utvikle seg til en ordentlig by i framtida for å ta unna for befolkningsveksten, sier Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre og leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus.

Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre og leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus.
Foto: Gisle Bjørneby

Hvor skal folk bo i fremtiden, hvor skal de jobbe og hvordan skal de komme seg til jobben? Kanskje blir en helt ny by løsningen? Den har vært etterlyst lenge, og nå starter prosessen med å lage en regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus — Vi ser at det må fortettes rundt kollektivknutepunktene og veksten må tas kollektivt, sier Schytz.

Statistisk Sentralbyrå forventer at Oslo og Akershus vil få over 400.000 nye innbyggere innen 2040. Hvor skal alle sammen bo? Helt nye byer i Akershus er et forslag.

Les hele saken her: Akershus kan få nye byer (NRK Østlandssendingen)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**