God stemning første landsmøtedag

Venstres landsmøte på Fornebu er både et politisk verksted og en anledning til å møte og diskutere med Venstrefolk fra hele landet. Oslo Venstre har vært representert på talerstolen ved leder Toril Berge og nestleder Anders Bergsaker. Høydepunktet for Oslo-delegasjonen var nok likevel talen til Trine Skei Grande, som blant annet tok opp asylbarnas skjebne, kampen mot barnefattigdom, satsning på kultur og kunnskap og bevaring av biologisk mangfold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Trine Skei Grande talte til Venstres landsmøte fredag 13. april.

Trine Skei Grande talte til Venstres landsmøte fredag 13. april.

— Trines tale viser tydelig at Venstre mener alvor når vi sier at vi setter folk først, sier Toril Berge, og fremhever spesielt det Skei Grande fortalte om regjeringens manglende satsning på å redusere barnefattigdom i Norge. — Vi har kanskje blitt vant til at varslede Stortingsmeldinger, som for eksempel klimameldingen, lar vente på seg, men at regjeringen presterer å bruke to år på en sak som ikke inneholder noe mer enn vage formuleringer om vurderinger og utredninger er oppsiktsvekkende, sier Berge, som i sitt eget innlegg i den generelle politiske debatten blant annet tok opp paradokset at presset på Oslo kommunes startlånsordning øker som følge av finansdepartementets heving av egenfinansieringskravet.

— Bankene har alltid vært i stand til å vurdere og håndtere risikoen når de gir folk boliglån, men plutselig har regjeringen bestemt seg for at det er de som vet best hvem som bør få låne, og hvem som ikke skal få lån. Arbeiderpartiet har lagt seg til en vane med å si én ting og gjøre noe helt annet, men i Venstre mener vi at “godt gjort” er mye bedre enn “godt sagt”, sier Berge.

–Når det gjelder boliglån er konsekvensen av av regjeringens kontrollbehov at det blir vanskeligere for unge å etablere seg i egen bolig. I rusomsorgen sier Ap at de skal føre en human politikk som hjelper de som trenger det mest, samtidig som de i praksis kutter i helsetilbud og reduserer finansieringen av lavterskeltiltak. Det er kanskje godt sagt, men det er fryktelig dårlig gjort mot rusavhengige, avsluttet Berge.

 Nestleder i Oslo Venstre, Anders Bergsaker holdt innlegg i generell politisk debatt.

Nestleder i Oslo Venstre, Anders Bergsaker holdt innlegg i generell politisk debatt.

Kommuneøkonomien var temaet også for nestleder Anders Bergsakers innlegg. Bergsaker fokuserte spesielt på økningen i pensjonsutgifter mange kommuner opplever, og tok til orde for at handlingsreglen bør senkes til 3% for å sikre at kommunene har tilstrekkelig midler til å håndtere utfordringene som oppstår når en lavere andel av befolkningen er i arbeid.

–Det må bli enklere å kombinere pensjonstilværelsen med en jobb. Det skal alltid lønne seg å jobbe og Norge har ikke råd til å presse arbeidsføre ut av arbeidslivet. Vi kan ikke fortsette å ha systemer som tvinger folk til å ta valg som ikke er lønnsomme for dem selv eller for samfunnet, avsluttet Bergsaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**