Hvordan sikre driften av MF Øisang

I en artikkel 13 mars stilte vi spørsmål om hvorfor eierne av MF Øisangs syn på ulike alternativer ikke fremkom i næringssjefens saksframlegg om båttransporten i Risør. Et svært ensidig saksframlegg førte til oppslag i AAB og NRK som bidro til å skape tvil om fremtidig drift av MF Øisang og det syntes vi var svært uheldig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vår artikkel fra 13.3. kan leseren finne på vår hjemmeside under arkiv. I tillegg til at vi var svært kritiske til den ensidige fremstillingen i AAB og NRK, som bidro til å skape tvil om fremtidig drift av MF Øisang skrev vi bl.a. sitat“Leser en næringssjefens drøftingsfremlegg til Nærings- og kulturkomiten kan en jo undres på hvorfor det ikke står noe om eierne av MF Øisangs syn på de ulike alternativer, og hvilke muligheter de kan tilby dersom offentlige tilskudd til eierselskapet for MF Øisang årlig økes med 1,5 mill??” sitat slutt.

Det er derfor gledelig at eierselskapet nå slipper til i Nærings- og kulturkomiteen og vil se på muligheter for en ekstra båt.

Gjør noe med vegstubben
Når vi også får høre at statlige tilskudd til drift av MF Øisang uteblir som følge av at Vegvesenet ikke aksepterer at vegstubben fra fergeleiet på Øysang og opp til Fv351 som en fylkesvei må rådmannen snarest ha et møte med Vegvesenet for å avklare hva problemstillingen er.

Er det slik at vegstubben må oppgraderes før Vegvesenet vil overta det formelle ansvaret så la oss oppgradere veien til fylkesveistandard – og sikre at statlige tilskudd kan tilflyte driftsselskapet bak MF Øisang, som derigjennom også kan få økonomi til å øke tilbudet til Risør og beboerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**