Referat styre- og medlemsmøte 16.4.12

Styre- og medlemsmøtet i Frogner Venstre mandag 16.4.12 hadde fullt fokus på Filipstad og den videre prosessen mot endelig byutviklingsplan for Filipstad og Frognerstranda. Frogner Venstre ønsker å ha fullt fokus på denne saken som skal opp i møte i MIBU 17.4 og i Frogner BU 24.4.12.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


AGENDA:

1. FILIPSTAD

MER OM FILIPSTAD:
Både kort og lang tunnelløsning vil bidra til å sementere en uheldig byutviklinsmodell – dette synes Frogner Venstre er uheldig.

Å fortsette å ha terminalbygget på dagens lokalisasjon vil føre til store beslag av areal som kunne vært benyttet til rekreasjon og boliger i strandkanten.

De foreliggende forslagene vil skape en kraftig barriere mot sjøen som representerer en gjentakelse av “barcode” i Bjørvika – dette er ikke ønskelig overhodet. Det er planlagt konferansefasiliteter som er helt uklart om er i samsvar med nåværende og framtidige behov for slike fasiliteter.

Den alternative planen tar for seg Filipstad og Frognerstranda under ett – planen er laget slik at hele kystlinjen mellom Aker Brygge og Bygdøy blir et sammenhengende grøntområde. Cruiseterminalen er fjernet, men det er fortsatt havn og terminal for Kielfergen – denne er lagt under jorda. Adkomsten til denne underjordiske terminalen kan man ha både fra sentrum, fra vest i nedsenket tunell i Frognerkilen. Veianlegget fra sentrumssiden ligger også nedglasset delvis under en kulvert.

Det er genialt å legge hele E18 i en senketunelli fjorden istedenfor å tenke tunnelløsninger på land som uansett ville beslaglagt strandområder.

Områdene på Skarpsno og Skillebekk som frigjøres når veianlegget legges i senketunell kan benyttes til boligbygging. Alt i alt vil majoriteten av trafikken ligge under jorden/under vann/under kulvert.

I den nye planen har man klart å binde gatenettet og siktlinjene sammen i en åpnere struktur slik at begge bydelene knyttes sammen – Frogner og Ullern.

I førsteetasjene i den nye bygningsmassene skal det etableres næringsvirksomhet – her vil det også kunne være endel støyplager fra veinettet. Det vil likevel være 435000 kvadratmeter til boligmasse og næringsvirksomhet; dette er mer enn i de opprinnelige planene fra PBE. I tillegg vil man ha lavere bebyggelse gjennomgående – ikke så tett og høy bebyggelse som i den opprinnelige planen som skulle bygges i opptil 13 etasjer.

Den nye planen legger opp til at det blir sammenhengende grøntområder i og med at båtterminalen legges under jorda og det etableres grøntområde på toppen!

Småbåthavna vil ligge fra strandkanten og ut i nettverk.

Det skal etableres nye skoler – jmf. planen.

STIKKORD NY PLAN:
ÅPNERE BY – SAMMENHENGENDE GRØNTAREAL FRA AKER BRYGGE TIL BYGDØY – ALLE STORE TRAFIKKLØSNINGER UNDER BAKKEN/UNDERSJØISK – STØRRE BOLIGMASSE, MEN LAVERE BEBYGGELSE.

SPØRSMÅL NÅ:
Når denne alternative planen nå foreligger, er det ønskleig at Froger Venstre fronter dette nye forslaget i stedet for det BU diskuterte i forrige møte. Denne nye planen var ikke kjent for MIBU og BU da saken sist ble behandlet der, men uttalelsen som legges fram for vedtak i BU i morgen er svært likt den alternative planen fra plansmia. BU mener den alternative planen må tas med i den videre byutviklingen av området på lik linje med de foreliggende planene.

Frogner Venstre mener at den alternative planen må tas med videre – under forbehold av at prislappen på de ulike alternativene ikke er altfor ulik.

Alternativ kapasitetsøkning av cruisetrafikken må ivaretas da dette er en sak Venstres næringsbyråd har signalisert viktigheten av.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**