Hilde Arnebergs tale til Landsmøtet – helse og velferd

Dette er en virkelig en gledens dag! Endelig; Venstre har helse og velferdspolitikk som tema på selveste Landsmøtet. Historisk!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Til nå har det vært nokså blikkstille fra Venstre når helse og helsevesen diskuteres. Det er det slutt på nå!

Nå har vi vedtatt et viktig dokument hvor Akershus Venstre har bidratt betydelig og fått med viktige aspekter.

Helsevesenet vårt har enorme utfordringer mht ventelister, kostnader og en tynnslitt, ovearbeidet bemanning. Et papirvelde uten like. Ap og deres helsebyråkrater møter utfordringene med mer regulering og enda flere kontrollsystemer. Rettigheten Fritt sykehusvalg er en vits for dem.
Venstre må stå for nytenking og livskvalitet.

For å klare utfordringene kan vi ikke vente til det offentlige funker 100% med å samarbeide med private. Da går det ikke opp. Derfor MÅ antallet hjemler for spesialister og fysioterapeuter økes. Det har vi foreslått.

Ellers kommer vi altså ikke i mål. De veldig rike reiser til utlandet. Vi snakker om vanlige mennesker som står i kø for behandling. Et sunt, avklart samarbeid med private som bidrar til å få ned køene i og reduserer ventelistene er bra.

Venstre vil satse på grundere og småbedrifter.Det står i programmet vårt. Det kunne godt kommet enda tydeligere fram. Derfor har vi foreslått at det tas inn i punktet. Vårt forslag falt til fordel for begrepet Sosialt entreprenør.Sosialt entreprenørskap er ikke( foreløpig) for meg synonymt med småbedrift/grunder virksomhet innen helsevesenet.

Vi har fått gode tilbakemeldinger på at vi forventer at folk tar mer ansvar for egen helse. Det offentlige helsevesenet kan ikke, og skal ikke, fikse absolutt alt.

Mange venter på Venstre med forventning. Jeg tror vi kan innfri.

Hva er særpreg ved vår helsepolitikk?
*Varme, verdighet, velferd, raushet.
*Forebygging og vi må starte så tidlig som mulig.
*Psykisk og fysisk helse er avhengig av gode oppvekstvilkår. Gode oppvekstvilkår er bygget på gode lokale politiske tiltak. Altfra tilgang til natur opplevelser til trafikksikkerhet.
*Verdier som valgfrihet, ivaretagelse av menneskers personvern, muligheter til å leve sittgode liv.

Alle mennesker, også med stor funksjonsnedsettelse, skal ha muligheter til å leve det gode liv. Derfor går vi inn for hjelp der mestringsevnen stimuleres. BPA (brukerstyrt pers.assistentfritt sykehusvalg,Velferds teknologi som frigjør mulighet til å leve slik det føles verdig og givende.

Vi er på vei. Skal vi opp og over 10 %, så må vi få fram at vi har en helhetlig politikk.
Ja, folk skal ha tiltro til at vi har løsninger!
Det har vi! Venstre er helsepartiet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**