Innholdsrikt landsmøte

Venstres landsmøte på Fornebu 13. — 15. april var et vellykket møte, med blant annet valg av nytt sentral- og landsstyre og utvikling av politikk framover. Det var spesielt fokus på Venstres helsepolitikk, og 27 helsepolitiske tiltak ble vedtatt. Oppland Venstre var også med på å sikre at Venstre har dobbeltspor på InterCity-trianglet og opprusting av Gjøvikbanen høyt på sin agenda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Ketil Kjenseth

Ketil Kjenseth
Foto: Venstre

Oppland Venstre hadde åtte delegater på landsmøtet. Fylkesleder Ketil Kjenseth var delegasjonsleder for gruppa.

Det ble vedtatt politiske uttalelser innen blant annet tema som språkopplæring, kultur, demokrati og miljø. Spesielt stort engasjement var det knyttet til samferdselspolitisk uttalelse. For Opplands delegasjon var det viktig å sikre at togstrekningene i fylket har prioritet. Både Gjøvikbanen og dobbeltspor på InterCity-trianglet (tilpasset høyhastighetstog) ble ivaretatt i landsmøtets vedtatte uttalelse.

Alle vedtatte politiske uttalelser fra landsmøtet er tilgjengelig på Venstres hjemmesider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**