Venstre trengs som en grønn og liberal kraft i en ny regjering

Venstre går til valg for et nytt flertall i stortinget og at vi ønsker en ny regjering. Jeg er veldig glad for at vi har en partiledelse som er tydelig på at Venstre søker makt – ikke for maktens skyld – men fordi Venstre har et ærend i norsk politikk; At det er å få gjennomslag for Venstres politikk som er målet, ikke noe annet. Det sa Solveig Schytz på Venstres landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Solveig Schytz

Foto: Gisle Bjørneby

Videre sa Schytz:
Det er tid for å brette opp ermene. I året som kommer har vi i fellesskap en jobb å gjøre med å utvikle og vedta stortingsvalgporgrammet,- en avgjørende og spennende prosess hvor vi må våge å være radikale og tydelige på vår liberale politikk. Vi skal gjøre jobben med å nominere og profilere de beste toppkandidatene i alle fylker, og samtidig skal vi fortsette å gjøre det trauste dag til dag-arbeidet lokalt i alle kommuner og fylker som også skal støtte opp under og styrke Venstres ærend, Venstres prosjekt, som støtte og troverdighet i Venstres ærend også i den nasjonale politikken.

Jeg tror også at det er sammen med Høyre og KrF at vi får gjennomført mest av vår poltikk slik situasjonen er nå. Og det kunne være sunt med en mindretallsregjering nå. Sunt å få politikken tilbake til Stortinget.

Venstre trengs! Venstre trengs som en grønn og liberal kraft i et ny regjering.

Norge trenger liberal politikk som setter folk først,- men som samtidig sikrer sterke fellesskap. Vi trenger en regjering som satser sterkt på forskning, kunnskap og verdiskaping og som tar miljø- og klimautfordringene på alvor.

Jeg er stolt av å være med på det Venstre-laget som skal bli en av vinnerne i stortingsvalget i 2013. Jeg er trygg på at vi vet hva vi vet hva vi ønsker å få til i fellesskap.

Kjære Trine, Ola og Terje: Vi er klar til å ta tak

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**