Vil ha valgtilsyn til Bergen

Slik vi har et uavhengig datatilsyn som utfordrer myndighetene, bør vi få et tilsvarende fritt valgtilsyn i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Erlend Horn

Foto: Hildegunn Holtet

— Slik vi har et uavhengig datatilsyn som utfordrer myndighetene, bør vi få et tilsvarende fritt valgtilsyn i Norge. Og det bør legges til Bergen, mener Erlend Horn (24).

Den aktive bypolitikeren, og erklært stortingskandidat neste år, er en ivrig talsmann for at også Norge bør etablere et uavhengig organ som kan kontrollere at våre valg alltid går korrekt for seg. Noe vi gjerne tror, men ikke alltid behøver være sant, ifølge Horn.

— Det er prinsipielt feil er at ett og samme organ både avvikler og kontrollerer valgene, nemlig kommunal- og regionaldepartementet. Vi i Bergen Venstre mener at det er på høy tid å skille disse to funksjonene, når vi nå går inn i en tid med mer bruk av elektronisk stemmegivning, og eventuelt en lavere stemmerettsalder.

— Om det er mye valgfusk i Norge vet vi ikke så mye om, men ved lokalvalget i 2007 fulgte jeg en gruppe valg-observatører fra Hviterussland som var på besøk. De påpekte at de hadde sett eldre ektepar gå sammen inn i stemmeavlukket, noe som jo er strengt forbudt. Kanskje ikke det helt store valgfusket, men vi bør være på vakt. Et mest mulig perfekt demokrati måles jo på hvordan det gjennomfører sine valg på. Da trenger vi et uavhengig tilsyn.

Les hele saken på side 11 i Bergens Tidende søndag 15. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**