Intensjoner og likebehandling

Dag Jørgen Hveem, leder i Risør Venstre imøtegår i dette innlegget Jens Høibø (ap) i spørsmålet om likebehandling og stiller spørsmål med intensjonene. Intensjonen med bopliktreglene er å sikre at boliger bebos, ikke hytter sier Dag Jørgen Hveem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Konsesjonsloven er for bolighus og ikke hytter, sier dag Jørgen hveem

Konsesjonsloven er for bolighus og ikke hytter, sier dag Jørgen hveem
Foto: Runar Nes

Arbeiderpartiets intensjoner og likebehandling

Jens Høibø (A) løfter i lørdags-AAB frem "intensjonen om helårsbolig" og likebehandling som hovedargumenter for å pålegge boplikt på en hytte på Langesand.

Intensjonen
Intensjonen med bopliktreglene er å sikre at boliger bebos, ikke hytter. Ap/Rødt/Sp ønsker med sitt vedtak å tvinge en eventuell ny eier til å søke bruksendring fra fritidsbolig til bolig. Fylkesmannen har nemlig i endelig vedtak fastslått at eiendommen har status som fritidsbolig etter plan- og bygningsloven. At den har vært brukt som hytte i ca 60 år, er nå allment kjent.

Likebehandlingen
I følge Jens bør salg innenfor konsesjonsområdet behandles likt. Han unnlater å nevne at verken rådmannen eller Ap/Rødt har villet eller kunnet finne sammenlignbare eiendommer. De har altså ikke påvist annen eiendom med status som fritidsbolig som uavbrutt har vært brukt som dette siden før plan- og bygningsloven trådte i kraft i 1965.

Jens viser til naboeiendommene på Langesand. Problemet er at disse ikke er sammenlignbare! De har nemlig ikke status som fritidsbolig, men er boligeiendom som (for tiden) har fritak fra boplikt etter arveregelen.

For øvrig sa Ap/Rødt for ikke lenge siden ja til bruksendring fra bolig (tilbake) til hytte og ja til fritak fra boplikt på en eiendom som har vært brukt som bolig i mange år i nyere tid. Ubrukelig som bolig? Vel, den har de nødvendige fasiliteter, vei til døra, helårsbolig som nærmeste nabo og endog strandlinje. Vi er enige i dette ja-vedtaket, men synes nok Ap bør tone ned sitt argument om likebehandling.

Visjon og virkemiddel
Venstre og de borgerlige partier deler visjonen til Jens om at unge par (og andre) skal flytte til og satse i Risør. Men vi er sterkt uenig i at et virkemiddel skal være boplikt på fritidseiendom.

Dag Jørgen Hveem
Leder i Risør Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**