Styremøte i Tana Venstre

Styremøte i Tana Venstre 27.04.12 kl 19.00 på Elva Hotel

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Innkalling til alle styremedlemmer er sendt pr. e-post 16.04.2012
Vi diskuterer lagets politiske arbeid nå og fremover samt tar opp referatsaker.
Skulle noen utenfor styret ha noen saker de ønsker vi skal sette fokus på så send oss en e-post så blir dette tatt opp på møtet
Vel møtt alle styremedlemmer !

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**