Foreslåtte kandidater til stortingsnominasjonen

Etter første innspillsrunde er det foreslått 34 kandidater til stortingslisten til Østfold Venstre. Nå skal lokallagene rangere listen innen 1. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Alfabetisk liste over foreslåtte kandidater kan du laste ned her: Foreslåtte kandidater.

Videre prosess er som følger:

Rangering av kandidater 29. mars – 1 mai. 2012
Når komiteen har mottatt alle forslagene, tar vi kontakt med de foreslåtte kandidatene for å dobbeltsjekke om vedkommende ønsker å stille og for å spørre om de reserverer seg mot bestemte deler av Venstres prinsipprogram. Lokallagene, Unge Venstre og Venstrekvinnelaget får tilsendt en komplett, alfabetisk liste med alle innkomne forslag 29. mars 2012. Lagene blir bedt om å rangere listen før 1. mai 2012, dvs. at det må innkalles til medlemsmøte mellom 29. mars og 1. mai 2012.

Åpent møte med toppkandidater 12. mai 2012
Komiteen møtes igjen 3. mai 2012 for å dele de foreslåtte kandidatene inn i tre grupper: a) plassene 1 til 5, b) plassene 6 til 15 og c) ikke-kandidat. Kandidatene i den første gruppen blir invitert til å holde et innlegg på 10 minutter på et åpent, politisk møte lørdag 12. mai 2012 i Sarpsborg. Publikum vil ha mulighet til å stille spørsmål. Etter det åpne møtet avholder komiteen intervjuer med de enkelte kandidatene for plassen 1 til 5. Komiteens innstilling blir oversendt styret og medlemmene etter dette møtet. Forslaget til liste blir samtidig publisert på Østfold Venstres nettside.

Nominasjonsmøte 9. juni 2012
Lørdag 9. juni 2012 avholdes nominasjonsmøte, der valgte delegater fra lokallagene, velger den endelige stortingsvalglisten.

Nominasjonskomiteen består av Gerard Doetjes, Margrethe Nettelhorst, Mona Johnsen, Ragnhild Saxebøl, Ulf Kolstad, Louise Fosdahl (Unge Venstre) og Britt Fladmark Holta (Venstrekvinnelaget).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**